ஏறாவூர் – வவுனியா 4.15 AM
ஏறாவூர் – அக்கறைப்பற்று 5.00 AM
ஏறாவூர் – மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலை 5.00 AM
ஏறாவூர் – மட்டக்களப்பு – தளவாய் பாடசாலை 6.00 AM
ஏறாவூர் – மட்டக்களப்பு பாடசாலை 6.00 AM
ஏறாவூர் – கொழும்பு 5.00 AM
கொழும்பு – காத்தான்குடி 11.00 PM
ஏறாவூர் – புத்தளம் 6.00 AM
புத்தளம் – கல்முனை 6.30 AM
கல்முனை – திருகோணமலை 7.00 AM
காத்தான்குடி – கட்டுநாயக்கா 6.45 AM
கட்டுநாயக்கா -கல்முனை 7.30 AM
கல்முனைகட்டுநாயக்கா 8.45 AM
கட்டுநாயக்கா -கல்முனை 4.45 AM
காத்தான்குடி – கொழும்பு 10.00 PM
கொழும்பு -கல்முனை 6.45 PM
மட்டக்களப்புவாழைச்சேனை 5.30 AM
வாழைச்சேனை – கல்முனை 6.00 AM
சித்தாண்டி – கல்முனை 6.15 PM
கல்முனை – வாழைச்சேனை 6.20 PM
ஏறாவூர் – மட்டக்களப்பு 5.30 AM
அக்கறைப்பற்று – மட்டக்களப்பு 4.00 AM

Related Posts