ஸ்தாபகர் : முன்னள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அல் ஹாஜ் செயித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா.

தோற்றம் : 12.01.1996

அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

  • ஜனாப். எஸ்.எம்.சுலைமா லெப்பை

Related Posts